PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA
ONLINE KURZ


1. Prihlásenie

Online kurz je možné si objednať  iba zaslaním elektronickej prihlášky, cez sociálne siete prihlásenie nie je možné.

 • Potvrdenie o prijatí prihlášky/objednávky vám pošleme spolu s FAKTÚROU na uvedený e-mail.

(V prípade, že vám POTVRDENIE nepríde do 48 hodín bez akéhokoľvek upozornenia ohľadom neskoršieho zaslania zrejme došlo k technickej chybe, v takom prípadíe nás kontaktujte prosím opätovne!)

 • Prosíme vyplniť všetky potrebné údaje (aj IČO, DIČ ak chcete fakturovať na firmu) a tiež vaše meno správne aj s interpunkčnými znamienkami, nakoľko bude použité na certifikáte tak ako bolo uvedené v prihláške !!!

2. Platba
Platbu je možné zrealizovať kartou, platbou na účet alebo cez PayPal. Splatnosť faktúry je 3 dni. 

Po pripísaní peňazí na účet (pri zaslaní potvrdenia o zaplatení ihneď) vám príde na uvedený e-mail PRÍSTUP DO KURZU. Obdržíte LINK na registráciu do našej vzdelávacej platformi. Registrujete sa do členskej zóny, kde nájdete všetky potrebné informácie a po kliknutí na ONLINE KURZ môžete ihneď začať.


3. Informácie

 • Na absolvovanie kurzu budete mať 30 dní. 
 • Kurz obsahuje 6 modulov a 60 lekcií, ktoré obsahujú písaný text, obrázky, ukážky a videá. V prvom module nájdete pracovné listy na stiahnutie. Na konci modulov je teoretická aj praktická úloha (nie je povinná na absolvovanie), ktorú odporúčame si splniť, aby ste kurz využili na maximum. 
 • Kurz je možné absolvovať bez certifikátu, aj s certifikátom. Na získanie certifikátu je potrebné absolvovať  záverečnú skúšku, ktorá sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Splnenie teoretická časti je podmienené testom s výberom odpovedí z viacerých možností. Pre splnenie praktickej časti je potrebné zaslať fotografiu vašej práce na posúdenie a v prípade potreby opraviť chyby.
 • Certifikát dostanete v tlačenej podobe zaliaty aj s podpisom poštou na vašu adresu po dokončení testu a odoslaní, skontrolovaní a potvrdení praktickej časti skúšky. 

  4. Odstúpenie od zmluvy

  Odoslaním formulára, súhlasíte s úhradou sumy za online kurz, ktorá je v ňom uvedená. Odstúpenie je možné v prípade, že sa do vzdelávacej platformy z akéhokoľvek dôvodou vôbec nezaregistrujete, alebo najneskôr v rovanký ďen ako bola vytvorená registrácia do vzdelavacej platformy, ak kurz nesplnil vaše očakávania, za podmienky, že nebola dokončená žiadna lekcia. 

  Odstúpenie je potrebné zaslať na e-mail: info@makeupavenue.sk a platba bude do 7 dní zaslaná späť na rovnaký účet ako bol uvedený vo faktúre v plnej výške. 

  Dovoľujeme si upozorniť, že po zhliadnutí lekcíi je za elektronický produkt platba nevratná.

  KURZY NAŽIVO 


  1. Prihlásenie

  Na všetky kurzy je možné prihlásiť sa iba zaslaním elektronickej prihlášky, cez sociálne siete prihlásenie nie je možné.

  • Prijatím prihlášky/objednávky vám bude na vybranom kurze rezervované miesto.
  • Potvrdenie o prijatí prihlášky vám pošleme spolu s FAKTÚROU na uvedený e-mail.

  (V prípade, že vám POTVRDENIE nepríde do 48 hodín bez akéhokoľvek upozornenia ohľadom neskoršieho zaslania zrejme došlo k technickej chybe, v takom prípadíe nás kontaktujte prosím opätovne!)

  • Prosíme vyplniť všetky potrebné údaje (aj IČO, DIČ ak chcete fakturovať na firmu) a tiež vaše meno správne aj s interpunkčnými znamienkami, nakoľko bude použité na certifikáte tak ako bolo uvedené v prihláške !!!

  2. Platba

  Platbu je možné zrealizovať kartou, platbou na účet alebo cez PayPal. Splatnosť faktúry je 3 dni.

  • Ak zasielate prihlášku v poslednom týždni pred konaním kurzu, tak je v prípade voľného miesta potrebné zaslať e-mailom na info@makeupavenue.sk potvrdenie o zaplatení (stačí prinscreen). Po prijatí platby je vaša rezervácia potvrdená.
  • Pri končiacej splatnosti faktúry v prípade jej neuhradenia vám príde e-mailom 1 upozornenie na končiacu splatnosť, po splatnosti sa v prípade neuhradenia rezervácia vášho miesta automaticky ruší.

  Kurzy nie je možné uhrádzať v hotovosti. Kurzy nie sú preplácane UPSVaR.

  3. Informácie

  • Týždeň pred konaním kurzu obdržíte e-mailom INFOLIST, kde nájdete všetky potrebné informácie o priebehu kurzu. 
  • Kurzy sa konajú vždy cez víkend. Self make-up kurzy sa konajú po celodenných kurzoch vo večerných hodinách.
  • Na celodenné kurzy je potrebné zabezpečenie vlastnej modelky. Je dôležité, aby modelky prišli na kurz v dohodnutom čase, nie skôr. (Sprostredkovanie modelky je možné za príplatok 20€). 
  • Na Self make-up kurz nie je potrebná modelka.

  4. Odstúpenie od zmluvy

  V prípade zrušenia kurzu zo strany Make-up Avenue z organizačných, zdravotných dôvodov, alebo nepredvýdateľných okolností, je možné zúčastniť sa kurzu v náhradnom termíne, zúčastniť sa iného kurzu, alebo bude kurzovné vrátené v plnej výške.​

  Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete zúčastniť celodenného kurzu, je na základe dohody taktiež možné zúčastniť sa kurzu v náhradnom termíne, alebo sa zúčastniť iného kurzu. V prípade zrušenia platí :

  • Pri zrušení celodenného kurzu z akýchkoľvek dôvodov zo strany záujemcu viac ako 7 dní pred konaním sa vracia kurzovné ponížené o poplatok 20 €.

  • Pri zrušení celodenného kurzu z akýchkoľvek dôvodov zo strany záujemcu 7 dní a menej pred konaním sa vracia kurzovné ponížené o poplatok 50 €.

  • Pri zrušení celodenného kurzu z akýchkoľvek dôvodov zo strany záujemcu 3 dni a menej pred konaním kurzu sa kurzovné nevracia a prepadá v plnej výške.