top of page

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA

1. Prihlásenie

Online kurz je možné si objednať  iba zaslaním elektronickej prihlášky, cez sociálne siete prihlásenie nie je možné.

  • Zaregistrujte sa vyplenením formulára a vytvoríte si tak svoj účet, kde sa budete vzdelávať.

  • Prihláste sa do členskej sekcie a vyberte svoj kurz.

  • Dokončite objednávku zaplatením kurzu.

Potvrdenie o prijatí objednávky vám pošleme na uvedený e-mail. (V prípade, že vám POTVRDENIE nepríde do 48 hodín bez akéhokoľvek upozornenia ohľadom neskoršieho zaslania zrejme došlo k technickej chybe, v takom prípadíe nás kontaktujte prosím opätovne!)

Prosíme vyplniť všetky potrebné údaje (aj IČO, DIČ ak chcete fakturovať na firmu) a tiež vaše meno správne aj s interpunkčnými znamienkami, nakoľko bude použité na certifikáte tak ako bolo uvedené v prihláške !!!

2. Platba

Platbu je možné zrealizovať:

  • kartou,

  • platbou na účet, 

  • alebo cez PayPal (aktuálne je táto možnosť nedostupná).

 

Splatnosť faktúry je 3 dni. Nie sme platca DPH.

 

Pri platbe kartou máte prístup ihneď. Pri platbe prevodom máte prístup zaslaný po pripísaní platby na účet.

 

3. Informácie

 

  • Na absolvovanie kurzu budete mať obmedzený pristup. Informácia, koľko dní máte prístup je uvedená pri každom kurze.

  • Kurzy obsahujú písaný text, obrázky, ukážky a videá. V prvom module nájdete pracovné listy na stiahnutie. Na konci modulov je teoretická aj praktická úloha a kvíz, ktoré odporúčame si splniť, aby ste kurz využili na maximum. 

  • Kurz je možné absolvovať bez certifikátu, aj s certifikátom. Na získanie certifikátu je potrebné absolvovať  záverečnú skúšku, ktorá sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Splnenie teoretická časti je podmienené testom s výberom odpovedí z viacerých možností. Pre splnenie praktickej časti je potrebné zaslať fotografiu vašej práce na posúdenie a v prípade potreby opraviť chyby.

  • Certifikát dostanete v tlačenej podobe zaliaty aj s podpisom poštou na vašu adresu po dokončení testu a odoslaní, skontrolovaní a potvrdení praktickej časti skúšky do 7 pracovných dní.

 

4. Odstúpenie od zmluvy

Odoslaním formulára, súhlasíte s úhradou sumy za online kurz, ktorá je v ňom uvedená. Odstúpenie je možné v prípade, že sa do kurzu z akéhokoľvek dôvodou vôbec neprihlásite, alebo najneskôr v rovanký ďen ako ste sa príhasili, ak kurz nesplnil vaše očakávania, za podmienky, že nebola dokončená žiadna lekcia. 

Odstúpenie je potrebné zaslať na e-mail: info@makeupavenue.sk a platba bude do 7 dní zaslaná späť na rovnaký účet ako bol uvedený vo faktúre v plnej výške. 

Dovoľujeme si upozorniť, že po zhliadnutí lekcíi je za elektronický produkt platba nevratná.

bottom of page